English  | Deutsch  | Magyar

A turisztikai projektek által létrejövő termék bevezetési és fenntartási időszakában szükségessé váló marketingmunka megalapozása céljából kidolgozzuk a projekt marketing stratégiáját és részletes marketing tervét, amelyek által a termék piac- és versenyképessé válhat. Marketing tevékenységeink a következők:

  • Helyzetelemzést, vagyis marketing- és piackutatást végzünk a termék célcsoportjainak, illetve azok igényeinek megállapításához, versenytárs- és SWOT-analízis alapján meghatározzuk a stratégiai célokat.
  • A projekt USP-jének definiálását követően kialakítjuk a termék arculatát, a márkát és pozícionáljuk a terméket a piacon.
  • A marketing stratégiában az aktuális piaci trendeknek megfelelően koncepciót dolgozunk ki és iránymutatást adunk a marketing-mix minden további elemére vonatkozóan: árpolitika meghatározása, értékesítési politika és megfelelő értékesítési csatornák kiválasztása, kommunikációs és promóciós politika kidolgozása, együttműködési lehetőségek és partnerek felkutatása, személyzeti terv készítése, akcióterv kidolgozása.
  • Az akcióterv alapján marketing költségvetést készítünk, a projekt megvalósítás szakaszában további tanácsadó és monitoring feladatokat is ellátunk.

A marketing terv kidolgozását követően szakmai tanácsadás keretében vállaljuk marketing kiadványok, honlapok tartalmának összeállítását, azok szövegének megírását. Értékesítés ösztönzési akciók szervezését, direkt és e-marketing tevékenységeket végzünk; illetve nyilvánossági PR tanácsadással is foglalkozunk.

"Hiszünk benne, hogy szakértelemmel, jó együttműködéssel, kreativitással és rugalmassággal hatékony projektfejlesztés valósulhat meg."

12/21/2021 - 15:48